Produse intelectuale

Ghid methodologic

Obiectivul ghidului este de a crea linii directoare pentru organizarea și crearea de jocuri și ateliere pentru pcDI. Va rezulta într-un document care conține informații și instrucțiuni cu privire la toate etapele acestor activități (planificare, publicitate, implementare, diseminare), precum și informații despre cerințele atelierelor de co-crearede jocuri, cerințele finale ale jocurilor, cursul și platforma electronice.

Mai precis Ghidul metodologic va include:

– O scurtă prezentare deficiențelor intelectuale, nevoilor pcDI ,atitudinile existente față de pcDI, modalitățile de includere a pcDI, nevoile celor care se ocupă de pcDI și facilitarea acestora.

– Formarea și proiectarea atelierelor de co-creare a jocurilor, cu participarea profesioniștilor din domeniul sănătății, formatorilor pcDI, pcDI, îngrijitorii lor, designeri de jocuri, studenți universitari, alți membri ai societății locale (planificare, resurse necesare, organizare, publicitate, modalități de implicarea fiecărui grup de participanți, calendarul atelierelor în funcție de dimensiunea organizației, perfecționarea activităților de ateliere de co-creare, prototipuri de idei-jocuri, diseminarea).

– Determinarea nevoilor și specificațiilor jocurilor serioase care se concentrează pe formarea și includerea p pcDI.

– Determinarea criteriilor de evaluare pentru jocurile create

– Determinarea nevoilor și specificațiilor Materialului de instruire (curs electronic) al platformei de învățare electronică pentru grupuri țintă profesioniști din domeniul sănătății, educatori, îngrijitori.

– Determinarea specificațiilor tehnice și abordarea platformei de e-learning în ceea ce privește accesibilitatea, capacitatea de utilizare și aplicațiile care trebuie incluse.

Jocuri serioase

Scopul acestui produs nu este doar acela de a crea jocuri care să abordeze abilități specifice de pcDI – abilități conceptuale (limbă și alfabetizare,bani, număr, orientare spațio-temporală), abilități sociale (abilități interpersonale, responsabilitate socială, respect de sine, credulitate, naivitate, soluționarea problemelor sociale, capacitatea de a urma sau respecta regulile și de a evita să fii victimizat) și abilități practice (îngrijire personală, abilități legate de muncă, asistență medicală,planificare de călătorii și transport, siguranță, utilizarea banilor și utilizarea telefonului), dar și de a proiecta ideea inițială a jocului prin atelierul de co-crearede jocuri pentru a face comunitățile locale conștiente de pcDI, să îmbunătățească incluziunea lor și să schimbe atitudinea față de ele

Înainte de dezvoltarea jocurilor, fiecare partener al cărui focus grup este pcDI va organiza și susține un atelierde co-creare  de jocuri în timpul căruia formatori / specialiști, profesioniști, designeri de jocuri, pcDI, îngrijitorii și aparținătorii lor, studenți universitari sau alte persoane din comunitatea locală vor crea ideile principale ale jocurilor urmând regulile Ghidului metodologic rezultat.

După aceea, toți partenerii vor fi informați despre idei și prototipuri de jocuri și vor selecta 6 dintre ele pentru o dezvoltare ulterioară prin proiect. Ideile selectate vor deveni jocuri complet dezvoltate și vor fi testate de pcDI pentru a obține feedback pentru dezvoltarea și implementarea lor finală.

6 jocuri serioase vor fi disponibile prin intermediul site-ului web / platformei electronice, împreună cu ghidurile cu privire la modul de a le juca și utiliza în mod eficient.

DOWNLOAD

Cursul și platforma electronice
(E-Platforma și E-curs)

Cursul electronic împreună cu platforma electronică vor fi punctul culminant al eforturilor proiectului. Acesta va folosi rezultatele ghidului metodologic și elaborarea jocurilor și va conține un curs de învățare electronică adresat specialiștilor în educație specială,aparținătorilor, îngrijitorilor și persoanelor din comunitatea locală care sunt interesați de acest subiect. Îi va îndruma prin toate etapele de înțelegere a DI, organizare de ateliere de co-creare de jocuri și va implementa jocurile finalizate pentru pcDI. Scopul este acela de a-i abilita să folosească aceste cunoștințe pentru a organiza ateliere de co-creare de jocuri, adresate pcDI în propria țară, de a-și consolida abilitățile și a crea un impact în termeni de incluziune.

Cursul electronic va avea ca rezultat:

-schimbarea atitudinii comunităților locale față de pcDI și creșterea incluziunii

-amplificarea abilităților formatorilor și profesioniștilor în educație specială în termeni de cooperare cu alți profesioniști, creând ateliere co-create și materiale proprii, adaptare la schimbări și implicare

-amplificarea abilităților aparținătorilor/îngrijitorilor prin formarea în implementarea jocurilor

-amplifică conștientizarea oamenilor despre DI și includerea pcDI

PLATFORM