Proiectul nostru

Proiectul „ID-GAMES” se bazează pe convingerea că fiecare persoană ar trebui să aibă șansa să fie acceptată, evaluată și să aibă oportunități egale de a-și dezvolta abilitățile și personalitatea.

Proiectul ID GAMES se concentrează pe:

-Dezvoltarea unei metodologii inovatoare în cadrul laboratoarelor participative incluzive (living labs) în care pcDI, familiile lor, aparținătorii lor, terapeuți, profesioniștii din domeniul educației, designeri / dezvoltatori de jocuri, studenți universitari din discipline conexe, oameni din comunitățile locale, voluntari, formează echipe mixte și proiectează idei-prototipuri de jocuri serioase care răspund nevoilor de la pwID

-Dezvoltarea a 6 jocuri serioase (digitale, fizice, figitale) care se adaptează vârstei, intereselor și nevoilor pcDI

-Crearea unui curs electronic (E-curs)pentru consolidarea competențelor specialiștilor în educația pcDI, profesioniști relevanți, aparținători și organizații care se adresează pcDI despre cum să organizeze și să implementeze ateliere participative de creare a jocurilor și cum să utilizeze jocurile serioase

-Dezvoltarea platformei electronice (E-platforma) cu tot materialul proiectului pentru împărtășirea rezultatelor sale către o audiență mai mare din Europa și din întreaga lume și promovarea incluziunii și dezvoltării competențelor pcDI, a aparținătorilor și profesioniștilor implicați în educația, terapia, îngrijirea și formarea acestora.

Obiectivele ID GAMES sunt:

-Promovează incluziunea socială a pcDI prin implicarea lor în atelierul de proiectare participativă a jocului

-Proiectarea de jocuri serioase care îmbunătățesc diverse tipuri de abilități ale pcDI

-Îmbunătățirea abilităților și competențelor formatorilor, educatorilor, îngrijitorilor, aparținătorilor și a altor profesioniști relevanți care lucrează cu pcDI

-Abilitează organizațiile care lucrează cu pcDI sau militează pentru drepturile pcDI