Proiectul nostru

Proiectul „ID-GAMES” se bazează pe convingerea că fiecare persoană ar trebui să aibă șansa să fie acceptată, evaluată și să aibă oportunități egale de a-și dezvolta abilitățile și personalitatea.

Proiectul ID GAMES se concentrează pe:

 • Dezvoltarea unei metodologii inovatoare în cadrul laboratoarelor participative incluzive (living labs) în care pcDI, familiile lor, aparținătorii lor, terapeuți, profesioniștii din domeniul educației, designeri / dezvoltatori de jocuri, studenți universitari din discipline conexe, oameni din comunitățile locale, voluntari, formează echipe mixte și proiectează idei-prototipuri de jocuri serioase care răspund nevoilor de la pwID

 • Dezvoltarea a 6 jocuri serioase (digitale, fizice, figitale) care se adaptează vârstei, intereselor și nevoilor pcDI

 • Crearea unui curs electronic (E-curs)pentru consolidarea competențelor specialiștilor în educația pcDI, profesioniști relevanți, aparținători și organizații care se adresează pcDI despre cum să organizeze și să implementeze ateliere participative de creare a jocurilor și cum să utilizeze jocurile serioase

 • Dezvoltarea platformei electronice (E-platforma) cu tot materialul proiectului pentru împărtășirea rezultatelor sale către o audiență mai mare din Europa și din întreaga lume și promovarea incluziunii și dezvoltării competențelor pcDI, a aparținătorilor și profesioniștilor implicați în educația, terapia, îngrijirea și formarea acestora.

Obiectivele ID GAMES sunt:

 • Promovează incluziunea socială a pcDI prin implicarea lor în atelierul de proiectare participativă a jocului

 • Proiectarea de jocuri serioase care îmbunătățesc diverse tipuri de abilități ale pcDI

 • Îmbunătățirea abilităților și competențelor formatorilor, educatorilor, îngrijitorilor, aparținătorilor și a altor profesioniști relevanți care lucrează cu pcDI

 • Abilitează organizațiile care lucrează cu pcDI sau militează pentru drepturile pcDI

4 TPMs

2 LTTAs

6 Serious games

1 e-course

1 Methodological guide

3 Co-creation workshops

4 Multiplier events

Το πρόγραμμά μας

 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα „ID GAMES” βασίζεται στη φιλοσοφία ότι σε κάθε άτομο θα πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του, καθώς και της αποδοχής του ως ισάξιο μέλος της κοινωνίας.

Το “ID GAMES” επικεντρώνεται σε:

 • Ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας συμμετοχικών εργαστηρίων για την ένταξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, οι φροντιστές τους, οι εκπαιδευτές τους, οι επαγγελματίες υγείας, οι σχεδιαστές παιχνιδιών, οι φοιτητές από συναφείς κλάδους, οι άνθρωποι από τις τοπικές κοινότητες και οι εθελοντές θα σχηματίζουν μικτές ομάδες και θα δημιουργούν καινοτόμα serious games που θα απευθύνονται στις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Ανάπτυξη 6 serious games (digital, physical, phygital), τα οποία θα προσαρμόζονται στις ηλικίες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Δημιουργία ενός e-course για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, των συναφών επαγγελματιών, των φροντιστών και των οργανισμών που θα απευθύνονται σε άτομα με Νοητική Αναπηρία, με σκοπό την οργάνωση και την εφαρμογή συμμετοχικών εργαστηρίων δημιουργίας παιχνιδιών όπως και την εκπαίδευση της χρήσης αυτών.

 • Δημιουργία μιας e-platform με όλα τα εργαλεία και το υλικό του προγράμματος με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη και παγκοσμίως, όπως και στην προώθηση της ένταξης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των φροντιστών και εκπαιδευτών τους.

Το “ID GAMES” στοχεύει στην:

 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμού παιχνιδιών.

 • Σχεδιασμό serious games που ενδυναμώνουν διάφορους τύπους δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Προαγωγή των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, φροντιστών, επαγγελματιών υγείας και άλλων συναφών επαγγελματιών που ασχολούνται με τα άτομα με Νοητική Αναπηρία.

 • Ενδυνάμωση των οργανισμών που εργάζονται με άτομα με Νοητική Αναπηρία ή υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

4 TPMs

2 LTTAs

6 Serious games

1 e-course

1 Methodological guide

3 Co-creation workshops

4 Multiplier events