Partnerzy

Współpraca

Poznaj naszych partnerów projektu.

Join Our Team

Our Staff Team

Join Our Team

Challedu

Co-ordinator

Challedu – włączenie | gry | edukacja to grecka organizacja pozarządowa z siedzibą w Atenach. Od 2016 roku jest pionierem nowych modeli uczenia się, integracji i zaangażowania poprzez metody oparte na grach. Nasze główne osie to:

warsztaty z projektowania gier współtworzonych dla określonych grup (osoby niepełnosprawne, uchodźcy, osoby z demencją, młode kobiety itp.). Tworzenie gier o określonych celach edukacyjnych lub integracyjnych: tajemniczych, modelowych, cyfrowych i planszowych itp., szkolenie młodych – dorosłych trenerów lub innych specjalistów w zakresie wdrażania gier w ich codziennych zawodach.

Challedu ma dużą wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania, opracowywania i wdrażania scenariuszy gier, materiałów szkoleniowych, gier edukacyjnych, szkolenia trenerów oraz warsztatów budowania zdolności w zakresie rozwiązań opartych na grach. Jego zespół składa się z nauczycieli, pracowników socjalnych, projektantów gier, którzy projektują zabawne gry w celu przekształcenia każdego działania w nieodparte doświadczenie.

Challedu jest aktywny w projektach Erasmus +, uczestnicząc jako partner lub koordynator w różnych projektach (gry BRIDGE dla osób z demencją, gra modelek FLYie, promująca przedsiębiorczość wśród młodych kobiet, KOBIETY, ID GAMES). Ponadto Challedu zaprezentował swoje gry w szkołach oraz podczast imprez takich jak: „Ateny, Stolica Książek 2018”, „Noc Naukowców”, „Noc Kultury”, „Festiwal Nauki w Atenach”, „Szkoły Otwarte w Atenach”.

PEIRAIKI ENOSI GONEON KHDEMONON KAI FILON AMEA jest pozarządową organizacją non-profit, która działa od 1993 roku w dziedzinie specjalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

W 1997 r. powstała PEK / AMEA, wspólnotowe centrum opieki dziennej dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (ID).

PEK / AMEA posiada licencję państwową na świadczenie podstawowych i średnich usług opieki społecznej w swoich placówkach. Składa się z grupy programów zaprojektowanych w celu zaspokojenia potrzeb 25 osób dorosłych z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Opiera się na zasadach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, która promuje godność i szacunek oraz uznaje osoby z niepełnosprawnością intelektualną za aktywnych przedstawiciele własnych praw.

Usługi świadczone przez PEK / AMEA obejmują monitorowanie zdrowia / leków, codzienne posiłki, transport i usługi społeczne. Nasze działania instytucjonalne zapewniają wsparcie psychologiczne / poradnictwo, terapię zajęciową, wychowanie fizyczne, sztukę i grupy socjalizacyjne. Ponadto nasze usługi społecznościowe zapewniają osobom indywidualnym możliwość uczestniczenia w działaniach, w zintegrowanych, społecznościowych środowiskach z członkami społeczności lokalnej.

Naszym celem jest stworzenie elastycznego, reagującego, współczującego środowiska, w którym wszystkie usługi i działania wspierają prawa człowieka i obywatela osób niepełnosprawnych intelektualnie i przyczyniają się do rozwoju osobistego.

PEK / AMEA

Partner

E-school Educational Group

Partner

E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP została założona we wrześniu 2003 roku. Naszą bazą jest miasto Karditsa, ale organizujemy seminaria szkoleniowe i projekty w różnych innych miastach, takich jak Patra, Ateny, Larisa, Volos itp. Współpracowaliśmy z najbardziej znanymi organizacjami akredytacji wiedzy w Grecji (ECDL, ICT, ACTA, GLOBALCERT, UNICERT).

Od 2007 roku specjalizujemy się w szkoleniu osób niepełnosprawnych za pomocą komputerów i innych narzędzi. Od 2010 roku wprowadziliśmy studia językowe, tworząc Centrum Języków Obcych, specjalizujące się w edukacji dorosłych. Posiadamy certyfikat EOPPEP jako centrum kształcenia ustawicznego od 2014 roku.

W ciągu ostatnich 5 lat przeszkoliliśmy ponad 4000 osób bezrobotnych w krajowych programach dla bezrobotnych i różnych seminariach. Programy te obejmują szkolenia teoretyczne, usługi doradztwa zawodowego i szkolenia praktyczne dla zainteresowanych stron z sektora prywatnego. W ciągu ostatnich 3 lat jesteśmy aktywni w projektach Erasmus +, uczestnicząc jako partner lub koordynator w ponad 15 projektach (https://www.erasmusplus.edu.gr).

Obecnie E-SCHOOL składa się z czterech stałych pracowników kierowniczych, 3 stałych partnerów zewnętrznych i ponad 50 nauczycieli.

Naszą wizją jest bycie prawdziwie uniwersalną GRUPĄ EDUKACYJNĄ, która zapewni wysoką jakość i nowoczesne KSZTAŁCENIE USTAWICZNE I AKREDYTACJĘ WIEDZY.

Stowarzyszenie „Alliance for Children” ma charakter humanitarny, apolityczny i non-profit i zostało założone w 1994 roku przez nauczycieli Szkoły Specjalnej w Arad. Stowarzyszenie składa się obecnie z nauczycieli, lekarzy, pracowników socjalnych, psychologów, mediatorów społecznych, studentów zaangażowanych w edukację i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w hrabstwie Arad.

Jego głównym celem jest poprawa statusu edukacyjnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zebranie funduszy finansowych i rzeczowych w celu poprawy warunków szkolenia i edukacji uczniów, a także rozwój określonych kompetencji poprzez ustawiczne szkolenie nauczycieli, aktualizowanie programów nauczania, tworzenie kompetencji w zakresie pomocy społeczno-psycho-pedagogicznej uczniów / młodzieży ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin.

Nasze cele to:

• Identyfikowanie, podnoszenie świadomości i znajdowanie rozwiązań problemów niepełnosprawnych intelektualnie uczniów / młodzieży;

• Opracowywanie programów i działań dotyczących problemów młodzieży, angażujących ich bezpośrednio w aktywne rozwiązywanie problemów;

• Organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych i innych;

• Organizowanie warsztatów w celu szkolenia różnych umiejętności i zdolności dla uczniów / młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;

• Opracowywanie projektów i działań w celu szkolenia, edukowania i informowania o określonych tematach;

• Promowanie środków na rzecz integracji społecznej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;

ASOCIAȚIA ”ALIANȚA PENTRU COPII” ARAD

Partner

University Lusófona

Partner

Uniwersytet Lusófona, największy prywatny uniwersytet w Portugalii, integruje 10 uczelni w Portugalii, Brazylii, Republice Zielonego Przylądka, Mozambiku i Gwinei Bissau. Ma ponad 10 000 studentów i 1500 nauczycieli. Oferuje 44 stopnie licencjackie, 45 stopni magisterskich, 11 programów doktoranckich i 42 kursy podyplomowe. Uniwersytet ma duże doświadczenie w badaniach i zarządzaniu projektami funduszy europejskich i międzynarodowych i bierze udział w projekcie z:

CCICANT – Centrum Badań Komunikacji Stosowanej, Kultury i Nowych Technologii, ze Szkoły Komunikacji, Architektury, Sztuki i Informacji, które promuje badania teoretyczne i stosowane we wszystkich obszarach tematycznych: Nowe Media i Nowe Technologie, Komunikacja Organizacyjna, Sztuka i Kultura Wizualna oraz Kulturoznawstwo i Media. Centrum koncentruje się na transferze wiedzy i wymianie z przemysłem i podobnymi ośrodkami w Portugalii i Europie na styku mediów, sztuki, kultury i technologii.

Hei-Lab – Interakcja człowiek-środowisko Laboratoria są zakorzenione w ramach interakcji człowiek-środowisko i przyglądają się wzajemnym skutkom między ludzkim zachowaniem i jego kontekstami. Misją Hei-Lab jest zastosowanie zbieżnej wiedzy z psychologii, gier wideo i projektowania w transdyscyplinarnej platformie naukowej do badania ludzkich zachowań w ramach tego wymiennego poglądu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 jest instytucją publiczną, do której uczęszczają dzieci, młodzież i dorośli z lekką, ​​umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w wieku 0–24 lat.

Struktura Ośrodka obejmuje:

– przedszkole (14 osób z niepełnosprawnością intelektualną)

– szkoła podstawowa, szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy (181 osób z niepełnosprawnością intelektualną )

– dom opieki społecznej (18 osób z niepełnosprawnością intelektualną)

– internat (17 osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Centrum Wczesnego Rozwoju Dziecka (34 osoby)

Centrum Terapii i Rewalidacji (100 uczniów ze szkół ogólnodostępnych)

W szkole oprócz codziennych zajęć szkolnych prowadzone są zajęcia, takich jak nauka czytania i liczenia, prowadzimy szereg indywidualnych zajęć rewalidacyjnych: terapia ze zwierzętami (psy – kynoterapia, koty – felinoterapia i konie – hipoterapia), biofeedback, stymulacja polisensoryczna, terapia Warnkego, integracja sensoryczna, integracja odruchów i terapia taktylna, alternatywne metody komunikacji (AAC), zajęcia wspierane robotami edukacyjnymi – kodowanie, gimnastyka korekcyjna, terapia ręki, terapii ustno – twarzowa, logorymika, tyflopedagogika, surdopedagogika, sensoplastyka, sensomotoryka, kinezjologia edukacyjna, terapia behawioralna, rehabilitacja, hortiterapia.

W naszym Ośrodku pracuje 98 nauczycieli/terapeutów specjalizujących się w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Od 2017 r. szkoła regularnie realizuje projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Partner