Nasz projekt

Projekt „ID GAMES” opiera się na przekonaniu, że każda osoba powinna mieć szansę na akceptację, docenienie i równe szanse rozwoju swoich umiejętności i osobowości.

Projekt „ID GAMES” koncentruje się na:

Opracowaniu innowacyjnej metodologii w trakcie uczestnictwa w warsztatach włączających, podczas których osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich opiekunowie, ich trenerzy, pracownicy służby zdrowia, projektanci / programiści gier, studenci uniwersytetów z pokrewnych dyscyplin, ludzie ze społeczności lokalnych, wolontariusze, będą tworzyć mieszane zespoły i zaprojektują prototypy pomysłów gier odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Opracowaniu 6 poważnych gier (cyfrowych, fizycznych, fizyczno – cyfrowe), które będą dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stworzeniu e-kursu w celu wzmocnienia w celu wzmocnienia kompetencji trenerów osób z niepełnosprawnością intelektualną, odpowiednich specjalistów, opiekunów i organizacji na temat organizacji warsztatów z tworzenia i korzystania z gier włączających

Opracowaniu platformy elektronicznej ze wszystkimi materiałami projektu w celu udostępniania jej wyników szerszej publiczności w Europie i na świecie oraz promowanie włączenia i rozwoju umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów i trenerów.

„ID GAMES” ma na celu:

Promocję włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zaangażowanie ich w warsztaty projektowania gier partycypacyjnych

Zaprojektowanie poważnych gier, które wzmocnią różne rodzaje umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rozwijanie umiejętności trenerów, nauczycieli, opiekunów, opieki zdrowotnej i innych odpowiednich specjalistów zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Wzmocnienie pozycji organizacji współpracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz poparcie praw osób niepełnosprawnych intelektualnie.