Nasz projekt

Projekt „ID GAMES” opiera się na przekonaniu, że każda osoba powinna mieć szansę na akceptację, docenienie i równe szanse rozwoju swoich umiejętności i osobowości.

Projekt „ID GAMES” koncentruje się na:

 • Opracowaniu innowacyjnej metodologii w trakcie uczestnictwa w warsztatach włączających, podczas których osoby niepełnosprawne intelektualnie, ich opiekunowie, ich trenerzy, pracownicy służby zdrowia, projektanci / programiści gier, studenci uniwersytetów z pokrewnych dyscyplin, ludzie ze społeczności lokalnych, wolontariusze, będą tworzyć mieszane zespoły i zaprojektują prototypy pomysłów gier odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Opracowaniu 6 poważnych gier (cyfrowych, fizycznych, fizyczno – cyfrowe), które będą dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Stworzeniu e-kursu w celu wzmocnienia w celu wzmocnienia kompetencji trenerów osób z niepełnosprawnością intelektualną, odpowiednich specjalistów, opiekunów i organizacji na temat organizacji warsztatów z tworzenia i korzystania z gier włączających

 • Opracowaniu platformy elektronicznej ze wszystkimi materiałami projektu w celu udostępniania jej wyników szerszej publiczności w Europie i na świecie oraz promowanie włączenia i rozwoju umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów i trenerów.

„ID GAMES” ma na celu:

 • Promocję włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zaangażowanie ich w warsztaty projektowania gier partycypacyjnych

 • Zaprojektowanie poważnych gier, które wzmocnią różne rodzaje umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Rozwijanie umiejętności trenerów, nauczycieli, opiekunów, opieki zdrowotnej i innych odpowiednich specjalistów zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną

 • Wzmocnienie pozycji organizacji współpracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz poparcie praw osób niepełnosprawnych intelektualnie.

4 TPMs

2 LTTAs

6 Serious games

1 e-course

1 Methodological guide

3 Co-creation workshops

4 Multiplier events

Το πρόγραμμά μας

 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα „ID GAMES” βασίζεται στη φιλοσοφία ότι σε κάθε άτομο θα πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του, καθώς και της αποδοχής του ως ισάξιο μέλος της κοινωνίας.

Το “ID GAMES” επικεντρώνεται σε:

 • Ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας συμμετοχικών εργαστηρίων για την ένταξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, οι φροντιστές τους, οι εκπαιδευτές τους, οι επαγγελματίες υγείας, οι σχεδιαστές παιχνιδιών, οι φοιτητές από συναφείς κλάδους, οι άνθρωποι από τις τοπικές κοινότητες και οι εθελοντές θα σχηματίζουν μικτές ομάδες και θα δημιουργούν καινοτόμα serious games που θα απευθύνονται στις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Ανάπτυξη 6 serious games (digital, physical, phygital), τα οποία θα προσαρμόζονται στις ηλικίες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Δημιουργία ενός e-course για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, των συναφών επαγγελματιών, των φροντιστών και των οργανισμών που θα απευθύνονται σε άτομα με Νοητική Αναπηρία, με σκοπό την οργάνωση και την εφαρμογή συμμετοχικών εργαστηρίων δημιουργίας παιχνιδιών όπως και την εκπαίδευση της χρήσης αυτών.

 • Δημιουργία μιας e-platform με όλα τα εργαλεία και το υλικό του προγράμματος με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη και παγκοσμίως, όπως και στην προώθηση της ένταξης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των φροντιστών και εκπαιδευτών τους.

Το “ID GAMES” στοχεύει στην:

 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμού παιχνιδιών.

 • Σχεδιασμό serious games που ενδυναμώνουν διάφορους τύπους δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Προαγωγή των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, φροντιστών, επαγγελματιών υγείας και άλλων συναφών επαγγελματιών που ασχολούνται με τα άτομα με Νοητική Αναπηρία.

 • Ενδυνάμωση των οργανισμών που εργάζονται με άτομα με Νοητική Αναπηρία ή υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

4 TPMs

2 LTTAs

6 Serious games

1 e-course

1 Methodological guide

3 Co-creation workshops

4 Multiplier events