Μεθοδολογικός Οδηγός

Στόχος του Οδηγού είναι να δημιουργήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και δημιουργία παιχνιδιών και εργαστηρίων για άτομα με Νοητική Αναπηρία. Θα έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο που θα περιέχει πληροφορίες και οδηγίες για όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων (σχεδιασμό, διαφήμιση, εφαρμογή, διάδοση) καθώς και πληροφορίες για τις απαιτήσεις των συν-δημιουργικών εργαστηρίων παιχνιδιών, προαπαιτούμενα τελικών παιχνιδιών και του προγράμματος της τηλε-εκπαίδευσης και σχετικής πλατφόρμας.

 • Τί σημαίνει νοητική αναπηρία;
 • Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη ατόμων με νοητική αναπηρία;

 • Ποιοί είναι οι στόχοι των εργαστηρίων συνδημιουργίας;

 • Πως διοργανώνεται ένα εργαστήριο συνδημιουργίας;

 • Πώς να προσελκύσετε άτομα στο εργαστήριο;
 • Ποια είναι τα αποτελέσματα της ένταξης ατόμων με ΝΥ;

 • Πώς να ενισχύσετε τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων;

 • Πώς να ενισχύσετε την ένταξη των ατόμων με Ν.Υ. μέσω της χρήσης παιχνιδιού;

Μεθοδολογικός Οδηγός

The Methodological guide is targeted to professionals and organizations working with people with Intellectual Disability.

It presents them the innovative methodology of co-creation game workshops which enables the inclusion of people with intellectual disability in community through active participation.

 • What is intellectual Disability?

 • Which are the best practices for Inclusion of people with Intellectual Disability?

 • Which are the aims of ID-GAMES workshops?

 • How to organize an ID-GAME
  workshop?

 • How to engage people in the workshop?

 • Which are the results on inclusion of people with intellectual disability?
 • How to enhance people creativity and active participation?
 • How to enhance inclusion of people with intellectual disability through games?