Przewodnik metodologiczny

Przewodnik metodyczny skierowany jest do profesjonalistów i organizacji pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Przedstawia im innowacyjną metodologię warsztatów gry współtworzonej, która umożliwia włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczności poprzez aktywne uczestnictwo.

 • What is intellectual Disability?

 • Which are the best practices for Inclusion of people with Intellectual Disability?

 • Which are the aims of ID-GAMES workshops?

 • How to organize an ID-GAME
  workshop?

 • How to engage people in the workshop?

 • Which are the results on inclusion of people with intellectual disability?
 • How to enhance people creativity and active participation?
 • How to enhance inclusion of people with intellectual disability through games?

Przewodnik metodologiczny

The Methodological guide is targeted to professionals and organizations working with people with Intellectual Disability.

It presents them the innovative methodology of co-creation game workshops which enables the inclusion of people with intellectual disability in community through active participation.

 • What is intellectual Disability?

 • Which are the best practices for Inclusion of people with Intellectual Disability?

 • Which are the aims of ID-GAMES workshops?

 • How to organize an ID-GAME
  workshop?

 • How to engage people in the workshop?

 • Which are the results on inclusion of people with intellectual disability?
 • How to enhance people creativity and active participation?
 • How to enhance inclusion of people with intellectual disability through games?