ID GAMES pl2020-12-21T12:39:37+03:00

Niepełnosprawność intelektualnaWłączanieWspółtworzenie gier

Explore

Witamy w ID GAMES

Projekt „ID GAMES” opiera się na przekonaniu, że każda osoba powinna mieć szansę na akceptację, docenienie i równe szanse rozwoju swoich umiejętności i osobowości. Integracja społeczna jest definiowana jako „proces poprawy warunków uczestnictwa w społeczeństwie, szczególnie dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez zwiększenie możliwości, dostęp do zasobów, głosu i poszanowanie praw”. (Raport ONZ na temat światowej sytuacji społecznej, 2016).

Do tych grup należą osoby z niepełnosprawnością intelektualną (ID), które mogą zostać wykluczone z głównego nurtu działań społeczności, ze względu na napotykane przez nie wyzwania społeczne. Niepełnosprawność intelektualna (ID) jest zaburzeniem rozwojowym, które wpływa na zachowania adaptacyjne i funkcjonowanie intelektualne osoby (AAIDD, 2013). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną (pwID) napotykają poważne ograniczenia umiejętności koncepcyjnych, społecznych i praktycznych. Poważne gry (fizyczne i / lub cyfrowe) są dobrze znaną niefarmaceutyczną metodą pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ oferują eksperymentowanie bez nacisku ze strony środowiska, przy usprawnianiu procesów uwagi.

Tradycyjne gry często nie są dostosowane dla osób, które mają problemy poznawcze, co powoduje, że tracą one zainteresowanie ich eksploracją.

Loading...

Poważne gry (fizyczne i cyfrowe) są dobrze znaną niefarmaceutyczną metodą pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Oferują eksperymentowanie bez nacisku ze strony środowiska, przy usprawnianiu procesów uwagi.

Dostosowanie gier do specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie jest poważnym wyzwaniem (Robin, 2005).

Projekt

ID GAMES – współtworzenie gier wspomagających dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ID), w celu zwiększenia ich integracji” to projekt realizowany w ramach programu Erasmus + oparty na przekonaniu, że każda osoba powinna mieć szansę na przyjęcie, docenienie i równe szanse rozwoju umiejętności i osobowość.

Przewodnik metodologiczny

Przewodnik metodologiczny jest skierowany bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Będzie on wykorzystywany do planowania, organizowania, wdrażania i rozpowszechniania warsztatów z współtworzenia gier.

E-platforma i e-kurs

E-kurs zostanie zaprojektowany tak, aby umożliwić wdrożenia i rozpowszechnianie innowacyjnej metody włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rozwój gier

Powstaną poważne gry, które wzmocnią umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Aktualności

Współpraca

Poznaj naszych partnerów projektu.

Challedu

PEK / AMEA

E-school Educational Group

ASOCIAȚIA ”ALIANȚA PENTRU COPII” ARAD

University Lusófona Description

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Search Our PhilosophyArticles

Search to find what you’re looking for

Go to Top