Το πρόγραμμά μας

 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ID GAMES” βασίζεται στη φιλοσοφία ότι σε κάθε άτομο θα πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του, καθώς και της αποδοχής του ως ισάξιο μέλος της κοινωνίας.

Το “ID GAMES” επικεντρώνεται σε:

 • Ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας συμμετοχικών εργαστηρίων για την ένταξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, οι φροντιστές τους, οι εκπαιδευτές τους, οι επαγγελματίες υγείας, οι σχεδιαστές παιχνιδιών, οι φοιτητές από συναφείς κλάδους, οι άνθρωποι από τις τοπικές κοινότητες και οι εθελοντές θα σχηματίζουν μικτές ομάδες και θα δημιουργούν καινοτόμα serious games που θα απευθύνονται στις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Ανάπτυξη 6 serious games (digital, physical, phygital), τα οποία θα προσαρμόζονται στις ηλικίες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Δημιουργία ενός e-course για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, των συναφών επαγγελματιών, των φροντιστών και των οργανισμών που θα απευθύνονται σε άτομα με Νοητική Αναπηρία, με σκοπό την οργάνωση και την εφαρμογή συμμετοχικών εργαστηρίων δημιουργίας παιχνιδιών όπως και την εκπαίδευση της χρήσης αυτών.

 • Δημιουργία μιας e-platform με όλα τα εργαλεία και το υλικό του προγράμματος με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη και παγκοσμίως, όπως και στην προώθηση της ένταξης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των φροντιστών και εκπαιδευτών τους.

Το “ID GAMES” στοχεύει στην:

 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμού παιχνιδιών.

 • Σχεδιασμό serious games που ενδυναμώνουν διάφορους τύπους δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Προαγωγή των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, φροντιστών, επαγγελματιών υγείας και άλλων συναφών επαγγελματιών που ασχολούνται με τα άτομα με Νοητική Αναπηρία.

 • Ενδυνάμωση των οργανισμών που εργάζονται με άτομα με Νοητική Αναπηρία ή υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

4 TPMs

2 LTTAs

6 Serious games

1 e-course

1 Methodological guide

3 Co-creation workshops

4 Multiplier events

Το πρόγραμμά μας

 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ID GAMES” βασίζεται στη φιλοσοφία ότι σε κάθε άτομο θα πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του, καθώς και της αποδοχής του ως ισάξιο μέλος της κοινωνίας.

Το “ID GAMES” επικεντρώνεται σε:

 • Ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας συμμετοχικών εργαστηρίων για την ένταξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, οι φροντιστές τους, οι εκπαιδευτές τους, οι επαγγελματίες υγείας, οι σχεδιαστές παιχνιδιών, οι φοιτητές από συναφείς κλάδους, οι άνθρωποι από τις τοπικές κοινότητες και οι εθελοντές θα σχηματίζουν μικτές ομάδες και θα δημιουργούν καινοτόμα serious games που θα απευθύνονται στις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Ανάπτυξη 6 serious games (digital, physical, phygital), τα οποία θα προσαρμόζονται στις ηλικίες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Δημιουργία ενός e-course για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, των συναφών επαγγελματιών, των φροντιστών και των οργανισμών που θα απευθύνονται σε άτομα με Νοητική Αναπηρία, με σκοπό την οργάνωση και την εφαρμογή συμμετοχικών εργαστηρίων δημιουργίας παιχνιδιών όπως και την εκπαίδευση της χρήσης αυτών.

 • Δημιουργία μιας e-platform με όλα τα εργαλεία και το υλικό του προγράμματος με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη και παγκοσμίως, όπως και στην προώθηση της ένταξης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των φροντιστών και εκπαιδευτών τους.

Το “ID GAMES” στοχεύει στην:

 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμού παιχνιδιών.

 • Σχεδιασμό serious games που ενδυναμώνουν διάφορους τύπους δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

 • Προαγωγή των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, φροντιστών, επαγγελματιών υγείας και άλλων συναφών επαγγελματιών που ασχολούνται με τα άτομα με Νοητική Αναπηρία.

 • Ενδυνάμωση των οργανισμών που εργάζονται με άτομα με Νοητική Αναπηρία ή υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

4 TPMs

2 LTTAs

6 Serious games

1 e-course

1 Methodological guide

3 Co-creation workshops

4 Multiplier events